Władze Samorządu Doktorantów

RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Przewodniczący RSD:

mgr inż. Karol Kłosiński

karol.klosinski@umed.lodz.pl
tel.: 601 370 510


I Wiceprzewodniczący RSD:

mgr inż. Łukasz Duda

II Wiceprzewodniczący i Sekretarz RSD:

lek. dent. Adam Wawrzynkiewicz

III Wiceprzewodnicząca i Skarbnik RSD:

mgr Katarzyna Janczak

Przedstawiciel RSD do Senatu:

mgr Igor Sokołowski


KOMISJA REWIZYJNA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – lek. Jakub Włodarczyk
Członkini Komisji Rewizyjnej – lek. Aneta Gruchała
Członkini Komisji Rewizyjnej – mgr inż. Marta Cichoń


KOMISJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW:

Przewodnicząca Komisji Wyborczej – mgr Aleksandra Juszczak
Członkini Komisji Wyborczej – mgr inż. Aleksandra Tarasiuk
Członek Komisji Wyborczej – lek. Wiktor Krampikowski


KOLEGIUM STAROSTÓW:

I rok Szkoły Doktorskiej: lek. dent. Adam Wawrzynkiewicz

II rok Szkoły Doktorskiej: mgr inż. Łukasz Duda

III rok studiów doktoranckich: mgr Michał Przybylski

IV rok + przedłużenia studiów doktoranckich: lek. Kamil Paszowski


PRZEDSTAWICIELE W RADACH NAUKOWYCH:

Rada Naukowa Uniwersytetu – mgr inż. Karol Kłosiński
Rada Nauk Farmaceutycznych – mgr inż. Karolina Boguszewska
Rada Nauk Medycznych – mgr inż. Łukasz Duda
Rada Nauk o Zdrowiu – mgr Katarzyna Janczak