Kontakt

Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

rsd.umed@gmail.com


Przewodniczący RSD:

mgr Łukasz Jan Śledziński

lukasz.j.sledzinski@gmail.com
tel. 785 911 586


Wiceprzewodnicząca RSD:

lek. Katarzyna Bliźniewska-Kowalska

Sekretarz RSD:

mgr inż. Karol Kłosiński


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – lek. Maria Filip
Członkini Komisji Rewizyjnej – lek. Joanna Lechańska-Helman
Członek Komisji Rewizyjnej – lek. Bartłomiej Helman