Stypendia dla doktorantów

Na niniejszej stronie planujemy zebrać informacje na temat stypendiów z różnych źródeł dostępnych dla naszych doktorantów.

Stypendia uczelniane:
1. Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej
Więcej informacji: http://doktoranckie.umed.pl/stypendia/

2. Stypendia z funduszu pomocy materialnej
– stypendium dla najlepszych doktorantów
– stypendium socjalne
– stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Więcej informacji: http://umed.pl/student/stypendia-i-akademiki/doktoranci/ lub http://pomocmaterialna.umed.pl

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów:
Informacje na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2016-2017.html

Dalsze informacje wkrótce! 🙂