WZD – wyborcze 19.01.2021r.

Szanowni Państwo,

w dniu 19.01.2021 r. od godziny 17:30  odbędzie się w formie online Walne Zgromadzenie Doktorantów UM w Łodzi, podczas którego m. in. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające na:

 • Członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów UM w Łodzi (kadencja 2121) – 3 stanowiska,
 • Członków Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UM w Łodzi (kadencja 2021) – 2 stanowiska.

Kandydaci mogą wysyłać swoje zgłoszenia składali do dnia 12.01.2020r. do godziny 17:30, na adres e-mail: aleksandrabeatajuszczak@gmail.com. Do zgłoszenia musi być dołączona zgoda na kandydowanie. Bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach mają prawo wszyscy doktoranci.

Plan Spotkania WZD 19.01.2020r.:

 1. Prezentacja Kandydatów na Członków KW.
 2. Rozpoczęcie procedury głosowania na Członków KW.
 3. Prezentacja Kandydatów na Członków KR.
 4. Rozpoczęcie procedury głosowania na Członków KR.
 5. Prezentacja sprawozdania finansowego RSD za 2020r.
 6. Rozpoczęcie procedury głosowania nad sprawozdaniem finansowym RSD za 2020r.
 7. Prezentacja projektu planu budżetowego RSD na 2021r.
 8. Rozpoczęcie procedury głosowania nad projektem planu budżetowego RSD na 2021r.
 9. Omówienie spraw bieżących.
 10. Wolne wnioski.

Prezentacja kandydatów oraz prezentacja sprawozdania finansowego i planu budżetowego odbędzie się podczas spotkania na platformie MS Teams, link do spotkania poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6ce28e0a9fa047ff962535f55795f043%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=06f946bc-7d91-4a9b-90e3-deb4caba3907&tenantId=954542bf-634e-4244-9b75-981aa1527756

Wszystkie głosowania zostaną przeprowadzane w systemie Głosuj24. Link do głosowania otrzymają Państwo na skrzynki e-mailowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów na WZD!

Więcej informacji w komunikatach KW:

https://drive.google.com/file/d/1zVYGRmfsqea2wY9va9CEA_hLg_MIy1Xd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zpZvKdmgjMA-Lw1PGGBlOzmIeJKbmejs/view?usp=sharing