WZD wyborcze – 30.12.2020r.

Szanowni Państwo,

W dniu 30.12.2020r. o godzinie 17:30 odbyło się na platformie MS Teams ostatnie w 2020 roku Walne Zgromadzenie Doktorantów Uniwersytetu Medycznego. W trakcie zebrania odbyło się:

 1. Sprawozdanie roczne z działalności Rady Samorządu Doktorantów w 2020 roku.
 2. Przedstawienie Opinii Komisji Rewizyjnej na temat pracy RSD w 2020r.
 3. Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów w 2020 roku.
 4. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania RSD i KR.
 5. Głosowanie nad absolutorium dla członków RSD i KR.
 6. Prezentacja Kandydatów na Członków RSD.
 7. Rozpoczęcie procedury głosowania na Członków RSD.
 8. Prezentacja Kandydatów na Członków KW.
 9. Rozpoczęcie procedury głosowania na Członków KW.
 10. Omówienie spraw bieżących.
 11. Wolne wnioski.

Wszystkie głosowania zostały przeprowadzane w systemie Głosuj24. Link do głosowania wysłany został na skrzynki e-mailowe wszystkich uprawnionych do głosowania.

Po sprawdzeniu wyników głosowania online KW wydała komunikat. Zgodne z Komunikatem Komisji Wybiorczej Samorządu Doktorantów UM w Łodzi na członków Rady Samorządu Doktorantów (kadencja 2021) wybrano:

 • na stanowisko Przewodniczącego – Karola Kłosińskiego,
 • na stanowisko I wiceprzewodniczącego – Łukasza Dudę,
 • na stanowisko II wiceprzewodniczącego i sekretarza – Adama Wawrzynkiewicza,
 • na stanowisko III wiceprzewodniczącej i skarbnika – Katarzynę Janczak.

oraz na członkinię Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów:

 • Aleksandrę Juszczak

 

Więcej szczegółów w komunikacie Komisji Wybiorczej SD UM w Łodzi poniżej:

https://drive.google.com/file/d/1sVpcMzSZGjreKT_eTSR9ndhvc54z6B4g/view?usp=sharing