Komunikat Komisji Wyborczej – wybory Przedstawiciela do Senatu

Szanowni Doktoranci i Doktorantki,

Poniżej przekazujemy Komunikat Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dotyczący formuje wybory online na Przedstawiciela Doktorantów do Senatu naszej uczelni:
kominikat-17-2020

Wybory te odbędą się w dniu 16.06.2020 r. poprzez platformę Głosuj 24.
Swoje kandydatury zgłosili: Katarzyna Gąsior oraz Igor Sokołowski.