Ankieta

Szanowni Doktoranci i Doktorantki,

w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i dynamicznymi zmianami w sposobie odbywania studiów wyższych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma na uwadze, aby ta trudna sytuacja, w szczególności związana ze spadkiem dochodów, nie była przeszkodą w odbywaniu lub podejmowaniu studiów. Dlatego też Ministerstwo zamierza rozpocząć działania zmierzające do usprawnienia funkcjonującego od 1998 r. systemu preferencyjnych kredytów studenckich.
W związku z tym Ministerstwo wraz z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przygotowało krótką ankietę, która pozwoli na zdobycie informacji na temat organizacji systemu kredytów studenckich i ewentualnych kierunków zmian w tym zakresie.
Ankieta znajduje się na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego pod adresem:

https://badania.opi.org.pl/index.php/237241.

Ankieta będzie aktywna przez najbliższe dwa tygodnie do 17 czerwca br.
Informacje na temat obowiązującego systemu kredytów studenckich znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie.

Pismo w tej sprawie:

uczelnie-ankieta-kredyty-studenckie-sig