Aktualizacja Regulaminu SD

Szanowni Doktoranci i Doktorantki,

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stwierdził w poniższym zarządzeniu zgodność Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

zarzadzenie_2020_42_podpisane

Zarządzenie oraz zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.