Zmiany w Regulaminie – wyniki głosowania

Szanowni Doktoranci i Doktorantki,

Podczas wyborów przeprowadzonych w formie elektronicznej, które odbyły się w dniach 23 – 24.04.2020 r. –  Walne Zgromadzenie Doktorantów zaakceptowało proponowane zmiany w treści Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Poniżej znajduje się komunikat wyborczy Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UM w Łodzi dotyczący zmian w treści Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

kominikat-15-2020

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu!