Zmiany w Regulaminie Samorządu Doktorantów RSD

Szanowni Doktoranci i Doktorantki,

W związku ze zmianami treści Regulaminu Szkoły Doktorskiej oraz w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jak również w związku z zarządzeniem nr 20/2020z dnia 10 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z późn. zm. oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568 musieliśmy wprowadzić pewne zmiany w treści Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Propozycja Zarządzenia wraz z tekstem jednolitym Regulaminu znajduje się poniżej. Propozycja ta została przekazana do Działu Organizacyjno-Prawnego i zaakceptowana przez Radcę Prawnego UM w Łodzi. Wszystkie proponowane zmiany zostały oznaczone w tekście kolorem.

propozycja-zmian-regulaminu-sd-kwiecien-2020

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z proponowanymi zmianami, a w razie jakichkolwiek pytań bądź uwag  prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rsd.umed@gmail.com.