Komunikat przewodniczącego RSD

Drodzy Doktoranci / Drogie Doktorantki,
w związku z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych oraz Zarządzeniami Rektora UM w Łodzi zawieszamy spotkania Walnego Zgromadzenia Doktorantów, Komisji Wyborczej i Rewizyjnej Samorządu Doktorantów oraz wszystkich Komitetów Organizacyjnych.
Nie oznacza to, że samorząd przestaje działać. Z Radą Samorządu Doktorantów można kontaktować się mailowo rsd.umed@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu:  +48 785 911 586.
Na bieżąco będziemy umieszczać wszystkie aktualności na stronie Samorządu Doktorantów lub na fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/doktoranci.umed/

Z wyrazami szacunku,

Karol Kłosiński

Przewodniczący
Rady Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi