Komitety organizacyjne na rok 2020

Drodzy Doktoranci / Drogie Doktorantki,
W dniu 13.02.2020r. na zebraniu Walnego Zgromadzenia Doktorantów UM w Łodzi Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów powołał komitety organizacyjne:
– balu doktorantów,
– konferencji dla doktorantów,
– wyjazdu majówkowego,
– wyjazdu wakacyjnego,
– spotkań piątkowych.
Osoby zainteresowane udziałem w którymś z tych komitetów prosimy o kontakt z Przewodniczącym RSD: Karolem Kłosińskim (rsd.umed@gmail.com, 785911586).
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z regulaminem Samorządu Doktorantów doktoranci biorący udział w komitetach organizacyjnych utworzonych na potrzeby projektów wyznaczonych przez Przewodniczącego RSD mogą
otrzymać dodatkowe punkty, które brane są pod uwagę we wniosku o uzyskanie stypendium doktoranckiego.