Wybory WZD 13.02.2020r.

Szanowni Państwo,

Na spotkaniu wyborczym Walnego Zgromadzenia Doktorantów, które odbyło
się w dniu 13.02.2020 r. budynku nr 2 przy ul. Narutowicza 60 (sala 0b04 ) na poszczególne stanowiska zostali
wybrani:
– na starostę drugiego roku szkoły doktorskiej wchodzącego w skład Kolegium
Starostów (kadencja 2020) – Michał Przybylski,
– na członka Komisji Rewizyjnej (kadencja 2020) – Katarzyna Jakubiec,
– na członka Komisji Wyborczej (kadencja 2020) – Katarzyna Janczak,
– na przedstawicieli Rady Samorządu Doktorantów w Kolegium Elektorów – Łukasz Śledziński, Marta Cichoń, Katarzyna Gąsior, Aleksandra Hincz.

Poniżej znajdują się komunikaty Komisji Wyborczej SD UM w Łodzi:

kkomunikat-07-2020 kkomunikat-08-2020

Serdecznie gratulujemy osobom wybranym na poszczególne stanowiska!