Komunikat Komisji Wyborczej z dnia 13.06

Drodzy Doktoranci,
przesyłamy Komunikat Wyborczy Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów dot. wyborów uzupełniających do organów kolegialnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które odbyły się 12.06.2018r.
Tego dnia, dotychczasowa Sekretarz RSD – mgr Joanna Baranowska – złożyła rezygnację z pełnienia swojej funkcji. Walne Zgromadzenie Doktorantów udzieliło jej absolutorium.
Podczas WZD (12.06.2018) zmieniony został także skład Komisji Wyborczej – nowymi członkami KW zostali: mgr Adrian Krygier oraz mgr Joanna Baranowska. Przewodniczącym KW został mgr Igor Sokołowski.
Serdecznie gratulujemy!