Czerwcowe Walne Zgromadzenie Doktorantów – zmiana Regulaminu SD + wybory uzupełniające

Szanowni Doktoranci,

zapraszamy Was do zapoznania się z Komunikatem Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów.
12 czerwca o 19:00 w Auli Zachodniej CKD odbędzie się Walne Zgromadzenie Doktorantów, na którym będziemy głosować nad przyjęciem nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów oraz przeprowadzimy wybory uzupełniające do Rad Wydziałów i innych organów.
Serdecznie zapraszamy do czynnego i biernego udziału!